WHOIS-sökningar är en metod för att söka efter information om en viss domän och dess registrerade ägare. Det finns flera verktyg på nätet som kan användas för att genomföra en WHOIS-sökning, inklusive:

  1. https://whois.domaintools.com/ – Ett populärt verktyg för WHOIS-sökningar som ger detaljerad information om en domän, inklusive registrerad ägare, kontaktpersoner, registreringsdatum och utgångsdatum.
  2. https://www.whois.com/whois/ – En annan populär WHOIS-söktjänst som ger grundläggande information om en domän, inklusive registrerad ägare och kontaktinformation.
  3. https://www.whois.net/ – En annan WHOIS-söktjänst som ger information om en domäns ägare, kontaktinformation och registreringshistorik.

Att genomföra en WHOIS-sökning kan vara användbart för att ta reda på vem som äger en viss domän, vilket kan vara till hjälp vid exempelvis domännamnstvister eller marknadsföringsändamål.