Introduktion

När du stöter på en intressant webbplats eller överväger att köpa en befintlig domän är det viktigt att veta vem som äger domänen. Att ha tillgång till ägarens kontaktuppgifter kan vara användbart för att etablera affärsrelationer, förhandla om köp eller rapportera eventuella problem. En WHOIS-sökning är ett verktyg som kan ge dig värdefull information om domäneägaren. Låt oss ta reda på hur du kan använda WHOIS för att få information om en domäns ägare.

Vad är en WHOIS-sökning?

En WHOIS-sökning är en process för att ta reda på vem som äger en specifik domän. WHOIS-databasen är en offentlig resurs som innehåller information om registrerade domäner. Genom att använda WHOIS kan du hitta detaljerad information om domänens ägare, registreringsdatum, förnyelsedatum och kontaktuppgifter.

Hur genomför jag en WHOIS-sökning?

Att genomföra en WHOIS-sökning är enkelt och kan göras genom att använda olika online-verktyg. Följ dessa steg för att genomföra en WHOIS-sökning:

 1. Gå till en WHOIS-söktjänst på nätet, till exempel ”whois.icann.org” eller ”whois.com”.
 2. I sökfältet, skriv in domännamnet du vill undersöka.
 3. Klicka på ”Sök” eller liknande knapp för att starta sökningen.
 4. Resultatet av WHOIS-sökningen visas och innehåller information om domänens ägare, registreringsdatum och kontaktuppgifter.

Vad kan jag ta reda på genom en WHOIS-sökning?

Genom en WHOIS-sökning kan du få följande information om en domän:

 • Domänens ägare: WHOIS ger dig namnet på personen eller företaget som äger domänen.
 • Registreringsdatum: Du kan se när domänen först registrerades.
 • Förnyelsedatum: WHOIS ger dig information om när domänen behöver förnyas.
 • Kontaktperson: Du kan få kontaktuppgifter till ägaren av domänen, inklusive e-postadress och telefonnummer.
 • Domänens namnservrar: Du kan se vilka namnservrar som används för att peka domänen till en webbplats eller e-postserver.

Varför är en WHOIS-sökning viktig?

En WHOIS-sökning är viktig av flera skäl:

 • Identifiera ägaren: Genom att utföra en WHOIS-sökning kan du ta reda på vem som äger en specifik domän, vilket kan vara användbart för affärssyften eller kontakta ägaren för olika ändamål.
 • Kontrollera autenticitet: Genom att se ägarens kontaktuppgifter kan du bedöma om domänen är äkta och verifiera att den tillhör en pålitlig källa.
 • Få teknisk information: WHOIS ger dig teknisk information om domänen, såsom namnservrar, vilket kan vara användbart när du konfigurerar webbplatser och e-postkonton.

Vanliga frågor om WHOIS-sökning

Här är några vanliga frågor och svar om WHOIS-sökning:

1. Är WHOIS-information offentlig? Ja, WHOIS-information är offentlig och kan ses av alla som utför en WHOIS-sökning. Detta är för att främja transparens och ge tillgång till viktig information om domäner.

2. Finns det något sätt att skydda min personliga information i WHOIS? Ja, vissa domänregistrerare erbjuder tjänster som WHOIS-skydd eller domänskyddstjänster. Dessa tjänster maskerar dina personliga kontaktuppgifter och istället visar registrarens kontaktinformation i WHOIS-resultatet.

3. Vad gör jag om jag hittar felaktig information i WHOIS-resultatet? Om du hittar felaktig information i WHOIS-resultatet bör du kontakta din domänregistrerare och begära att de uppdaterar informationen. Du kan behöva tillhandahålla bevis på att du är den rätta ägaren av domänen.

Slutsats

WHOIS-sökning är ett användbart verktyg för att ta reda på vem som äger en specifik domän och få viktig information om domäneägaren. Genom att använda online-WHOIS-verktyg kan du enkelt få tillgång till ägarens kontaktuppgifter, registreringsdatum och annan relevant information om domänen. Kom ihåg att WHOIS-information är offentlig och kan användas för att etablera affärsrelationer, rapportera problem eller verifiera autenticitet. Så nästa gång du behöver veta vem som äger en domän, genomför en WHOIS-sökning och få värdefull information om domäneägaren.